WYROBY HUTNICZE
Blachy ocynkowane i czarne,
rury ocynkowane i czarne,
pręty gładkie i żebrowane,
kształtowniki,
kątkowniki,
płaskowniki

Możliwość przycięcia na dowolny wymiar